Accepteren door verzekeraar

Bij de verlichte basis zorgverzekering moet een verzekeraar je accepteren. Voor andere verzekeringen – ook aanvullende zorgverzekeringen – mag een verzekeraar je aanvraag afwijzen. Of alleen onder bepaalde voorwaarden accepteren. 

Hoe het werkt

Na ontvangst van je aanvraag, kijkt de verzekeraar of hij je kan accepteren. Daarbij kijkt hij vooral naar het risico dat je loopt, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen. Daarnaast kan hij andere bronnen raadplegen, bijvoorbeeld de databank van Stichting CIS. In deze databank registreren verzekeraars al hun claims. Via een systeem kan snel worden achterhaald of een verzekerde een zelfde schade bij meerdere verzekeraars heeft geclaimd. Of dat een claim fraude is. Je kunt niet zomaar in de CIS-databank terechtkomen. Dat wordt streng gecontroleerd door de overheid. Bovendien moet de verzekeraar dat aan jou melden. Je kunt hier meer over lezen op www.stichtingcis.nl

De beslissing van de verzekeraar

Meestal accepteert de verzekeraar je tegen de normale voorwaarden en premie. Hij stuurt je dan de polis toe. Soms verbindt de verzekeraar bijzondere voorwaarden aan de verzekering, bijvoorbeeld omdat jouw risico op schade hoger is. Denk aan een huis met een rieten dak, dat brandgevaarlijker is. Voorbeelden van aangepaste voorwaarden:

  • De verzekeraar dekt bepaalde risico’s niet.
  • De voorwaarden zijn standaard, maar je betaalt meer premie.
  • Je krijgt de normale voorwaarden en betaalt standaard premie, maar je eigen risico is hoger.

Weigeren van de aanvraag

Heel soms weigert de verzekeraar een aanvraag, bijvoorbeeld als je in het verleden erg veel schade hebt gehad of tot brandstichting bent veroordeeld. Vaak kun je dan wel terecht bij een andere verzekeraar. Sommige verzekeraars zijn simpelweg minder streng, maar er zijn ook maatschappijen die gespecialiseerd zijn in het verzekeren van hogere risico’s. Bij schadeverzekeringen is dat bijvoorbeeld De Vereende. Verzekeraars hebben De Vereende samen opgericht om bijzondere risico’s te dekken, bijvoorbeeld schade aan bijzondere auto’s of verzekeren van een risicovol evenement.